» İyi Tarım Uygulamaları Çalıştayı Adana'da gerçekleştirildi  
 

TCERT Adana İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 17-19 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleştirilen İyi Tarım Uygulamaları yayınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında ‘İyi Tarım Uygulamalarının Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’na katılmıştır.

Diğer Haberler
» HACCP Eğitimi
» İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyonu
» Alabalık Üretim Çiftliği Denetimleri
» Gıda İşletme Hijyen Denetimleri
» Tesco Market Denetimleri
» Niğde Tarım Fuarı Katılımı 2014
» Tetkikçi Bilgi Alışverişi Toplantısı, 2014
» Lojistik ve Taşımacılık Gıda Güvenliği Kontrolleri
» Ürün Uygunluk Değerlendirmeleri
» Tesco Tedarikçi Denetimleri Değerlendirme Toplantısı