» İyi Tarım Uygulamaları Projeleri  
 

TCERT 2014 yılı İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi Kapsamında Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Tarsus İlçesinde 10 turunçgil üreticisi için kontrol ve sertifikasyon projesini yürütmek üzere görevlendirilmiştir.
Mayıs 2014

Diğer Haberler
» HACCP Eğitimi
» İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyonu
» Alabalık Üretim Çiftliği Denetimleri
» Gıda İşletme Hijyen Denetimleri
» Tesco Market Denetimleri
» Niğde Tarım Fuarı Katılımı 2014
» Tetkikçi Bilgi Alışverişi Toplantısı, 2014
» Lojistik ve Taşımacılık Gıda Güvenliği Kontrolleri
» Ürün Uygunluk Değerlendirmeleri
» Tesco Tedarikçi Denetimleri Değerlendirme Toplantısı