» ISO/IEC 17065:2012 Standardı yürürlüğe girmiştir  
 

15 Eylül 2012 tarihinde ürün belgelendirme kuruluşları için genel kriterleri belirleyen EN 45011:1998 (ISO/IEC Guide 65:1996) standardının yeni versiyonu ISO/IEC 17065:2012 yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Diğer Haberler
» HACCP Eğitimi
» İyi Tarım Uygulamaları Sertifikasyonu
» Alabalık Üretim Çiftliği Denetimleri
» Gıda İşletme Hijyen Denetimleri
» Tesco Market Denetimleri
» Niğde Tarım Fuarı Katılımı 2014
» Tetkikçi Bilgi Alışverişi Toplantısı, 2014
» Lojistik ve Taşımacılık Gıda Güvenliği Kontrolleri
» Ürün Uygunluk Değerlendirmeleri
» Tesco Tedarikçi Denetimleri Değerlendirme Toplantısı