» ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı  
 

 

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, güvenli ve sağlıklı gıda üretimini hedef alan ve gıda zincirindeki tüm işletmeler için uygulanabilir olan gerçek anlamda bir uluslararası standarttır. ISO 22000 gıda üretim zincirinde tüm proses aşamalarını daha sistematik bir şekilde ele alan ve önleyici bir yaklaşıma sahip bir metod olup, tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan bir sistemdir.
Standardın uygulandığı sektörler; gıda üretim ve işleme tesisleri, paketleme malzemesi, temizlik unsurları, katkı maddesi, taşıma ve malzeme üreticileri, gibi global gıda ticaretinde birbirleriyle ilişkili sektörlerdir. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 9001 ve ISO 14001 standartlarıyla entegre edilebilir bir standarttır.

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin Maddeleri:

1 Kapsam
2 Atıf Yapılan Standartlar
3 Terimler ve Tarifler
4 Gıda güvenliği yönetim sistemi
   4.1 Genel şartlar
   4.2 Dokümantasyon Şartları
5 Yönetim Sorumluluğu
   5.1 Yönetim Taahhüdü
   5.2 Gıda Güvenliği Politikası
   5.3 Gıda güvenlik yönetim sisteminin planlanma
   5.4 Sorumluluk ve Yetki
   5.5 Gıda güvenliği ekip lideri
   5.6 İletişim
   5.7 Acil durumlara hazırlılık ve karşılık verme
   5.8 Yönetimin gözden geçirmesi
6 Kaynak yönetimi
   6.1 Kaynak sağlanması
   6.2 İnsan kaynakları
   6.3 Altyapı
   6.4 Çalışma ortamı
7 Güvenli ürün plânlama ve gerçekleştirme
   7.1 Genel
   7.2 Ön gereksinim programları
   7.3 Tehlike analizlerini gerçekleştirmenin birincil aşamaları
   7.4 Tehlike Analizi
   7.5 Operasyonel ön gereksinim programları oluşturulması
   7.6 HACCP Planının Oluşturulması
   7.7 OGP ve HACCP plânlarında belirtilen başlangıç bilgi ve dokümanların güncelleştirilmesi
   7.8 Doğrulama Planlaması
   7.9 İzlenebilirlik Sistemi
   7.10 Uygunsuzluk Kontrolü
8 Gıda güvenliği yönetim sisteminin geçerli kılınması, doğrulanması ve iyileştirilmesi
   8.1 Genel
   8.2 Kontrol önlem kombinasyonlarının geçerli kılınması
   8.3 İzleme ve ölçmenin kontrolü
   8.4 Gıda güvenliği yönetim sisteminin doğrulanması
   8.5 İyileştirme
      8.5.1 Sürekli iyileştirme
      8.5.2 Gıda güvenliği yönetim sisteminin güncelleştirilmesi

www.iso.org

 
 
 
Tasarım : BurakÇetin


Anasayfa | Hakkımızda | Sistem Sertifikasyonu | Ürün Sertifikasyonu | Eğitim | İletişim | Faydalı Linkler | İnsan Kaynakları | Türkak

TCERT Uluslararası Sertifikasyon ve Teknik Denetim Hizm. Tic. Ltd. Şti
TCERT Grup Üyesidir.
Copyright 2012. Tüm Hakları Saklıdır.